Syvennä tanssiharrastustasi

Extraluokat

Mikä extraluokka?

Extraluokat ovat esiintyviä ryhmiä, joihin pyritään valintakokeiden kautta. Niiden kautta on mahdollisuus syventää tanssinopiskelua ja kehittyä tanssijana tavoitteellisessa opetuksessa. Lukujärjestyksen tanssituntien lisäksi ryhmillä on omia tunteja, joilla syvennetään opittuja asioita. Esiintymismahdollisuuksia tarjotaan paljon.

Extraluokista

Kehity tanssijana

Haluatko kehittyä tanssijana pitkäjänteisesti? Meillä se onnistuu.

Mitä Saat?

TEHOKAS HARJOITTELU. Extraluokka antaa mahdollisuuden tehostaa harjoittelua ja syventää osaamista. Saat etenemisestä runsaasti palautetta, mikä tehostaa oppimista ja motivoi harjoittelemaan.

ESIINTYMISET. Extrat esiintyvät paljon Tanssiopiston tapahtumissa ja ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Extraryhmässä opiskeleva saa mahdollisuuden kehittyä tanssijana tavoitteellisessa opetuksessa, ja monen extraryhmäläisen polku on myöhemmin johtanut myös tanssin ammattiopintoihin.

RYHMÄ. Tärkeä osa extraluokkalaisuutta ovat muut tanssijat: Extraluokalla oppilas harjoittelee ryhmässä, jossa jokaisella on motivaatio kehittyä. Hyvä yhteishenki ja yhdessä tsemppaaminen ovat keskeisiä tavoitteita extraluokan toiminnassa.

Mitä edellyttää?

SITOUTUMINEN. Extraryhmään kuuluminen edellyttää sitoutumista, tanssiharrastuksen priorisointia sekä ikäryhmittäin ja tanssilajeittain määriteltävää taitotasoa. Extraluokan tunnin lisäksi oppilaan tulee iästä riippuen osallistua viikoittain 1-2 lukujärjestyksessä olevalle muulle tanssitunnille.

LÄSNÄOLO. Vähintään 80% tunneista tulee olla läsnä. Poissaolot tunneilta saattavat vaikuttaa mahdollisuuksiin osallistua esiintymisiin tai johtaa extraluokalta putoamiseen.

MATKAT & PUVUT. Extraryhmään kuuluminen voi myös aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia esiintymis- ja treenimatkojen, luokkapukujen ym. muodossa.

Valintakokeet

Extraluokalle haetaan valintakokeella, jonka arvioi vähintään kaksi tanssialan ammattilaista. Luokkia perustetaan vuosittain oppilaitoksen hallinnon päättämä määrä, ja olemassa oleville luokille järjestetään myös täydennyshakuja. Valintakokeet järjestetään yleensä keväällä, ja niistä tiedotetaan hyvissä ajoin.

Kun oppilas valitaan extraluokalle, hänelle tarjotaan lähtökohtaisesti mahdollisuus opiskella luokalla kahden seuraavan lukuvuoden ajan. Sen jälkeen hänen tulee pyrkiä luokalle uudelleen, mikäli hän haluaa jatkaa extraluokalla.

Extraluokalle pääsy edellyttää oppilaalta ikätasoon nähden riittävää taitotasoa, motivaatiota sekä valmiutta tavoitteelliseen ja sitoutuneeseen tanssiharrastukseen. Valintakokeessa näitä arvioidaan tanssitunnilla, ja lisäksi kokeeseen saattaa sisältyä haastattelu sekä kirjallisia tai muita etukäteen ilmoitettavia tehtäviä.