opetussuunnitelma, arvot, opintopolut

Opetuksesta

Opetus

Tarjoamme tanssin perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Kaikki opettajamme ovat tanssitaiteen ammattilaisia ja opetuksemme perustuu opetushallituksen opetussuunnitelmaan (yleinen ja laaja oppimäärä). Opetuksemme antaa valmiudet aina tanssialan ammattiopintoihin asti, mutta yhtä lailla se sopii hauskaksi ja kehittäväksi harrastukseksi kenelle tahansa.

Oppilas voi valita minkä tahansa tarjoamistamme tanssilajeista. Huomioimme opetuksessa oppilaiden yksilölliset erot ja tuemme oppilaan kehittymistä omista lähtökohdistaan. Tanssitaitojen ohella tuemme nuorten kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja.

Esite

Mitä sisältää  tanssin laaja oppimäärä ja yleinen oppimäärä? Lataa .PDF esite ”Tanssin taiteen perusopetus Vantaan tanssiopistossa” ja ymmärrä, mitä kaikkea opetus pitää sisällään.

Arvomme

Monipuolinen pedagogiikka ja kannustava ilmapiiri luovat pohjan luovuudelle.

Tanssin ilo

Tanssi on parasta silloin kun se on samalla hauskaa ja kehittävää.

Yksilöllisyys

Huomiomme oppilaan omat tavoitteet, kehon ja eri ikäkausien kehityksen.

Oppilaslähtöisyys

Aktiivinen oppija on meillä keskiössä. Erilaisuus on rikkaus.

Luovuus

Tanssitaiteen ammattilaiset auttavat löytämään oman tavan tanssia.

Vuorovaikutus

Ryhmässä toimiminen, rakentavan palautteen saaminen ja antaminen.

SYVENTÄVÄ TANSSIN OPISKELU

Kehity tanssijana

Haluatko kehittyä tanssijana pitkäjänteisesti? Meillä se onnistuu.

Opetusteatteri Rikka

Opetusteatteri Rikka antaa valmiudet hakea ammattiin valmistaviin tanssinopintoihin. Rikka on kolmivuotinen tanssiohjelma, ja siihen haetaan valintakokeiden kautta. Rikkaan pääseminen vaatii vastuullista ja määrätietoista tanssinopiskelua. Pääpaino Rikassa on esiintymisessä ja tanssijoille järjestetään paljon erilaisia esiintymistilaisuuksia.

Extraluokat

Extraluokat ovat esiintyviä ryhmiä, joihin pyritään valintakokeiden kautta. Niiden kautta on mahdollisuus syventää tanssinopiskelua ja kehittyä tanssijana tavoitteellisessa opetuksessa. Lukujärjestyksen tanssituntien lisäksi ryhmillä on omia tunteja, joilla syvennetään opittuja asioita. Esiintymismahdollisuuksia tarjotaan paljon.

Tutustu meihin

Opettajat & henkilökunta

Kaikki opettajamme ovat tanssialan ammattilaisia.