Tanssista ammaTTI?

Opetusteatteri Rikka

Kohti ammattiopintoja

Opetusteatteri Rikka on kolmivuotinen tanssiohjelma, johon haetaan valintakokeiden kautta. Rikka antaa valmiudet hakea ammattiin valmistaviin tanssinopintoihin. Rikkaan pääseminen vaatii vastuullista ja määrätietoista tanssinopiskelua. Pääpaino Rikassa on esiintymisessä ja tanssijoille järjestetään paljon erilaisia esiintymistilaisuuksia.

Opiskelu rikassa

Määrätietoista opiskelua

Haluatko kehittyä tanssijana pitkäjänteisesti? Tule Rikkaan!

Mitä Saat?

TAVOITTEELLISUUS. Tavoitteitamme ovat 1) oman tanssin ja liikkeen löytäminen sekä vahvistaminen, 2) vastuulliseen ja määrätietoiseen tanssinopiskeluun oppiminen, 3) valmiudet ammatilliseen koulutukseen pyrkimiselle.

KEHITY TANSSIJANA. Rikkalaiset treenaavat vähintään 3 x 90 min viikossa, minkä lisäksi on Rikan omat harjoitukset. Heille järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia kursseja, ja he saavat opinnoistaan henkilökohtaista palautetta tanssin ammattilaisilta.

ESIINTYMISET. Rikkalaisille pyritään järjestämään mahdollisimman paljon erilaisia esiintymistilaisuuksia. Jokaisena vuonna tehdään yksi laajempi ja yksi pienempi esitys. Kolmantena vuonna rikkalaisilla on lastentanssikoulutusta ja he voivat olla vapaaehtoisina apuopeina alle kouluikäisten tunneilla.

Mitä edellyttää?

SITOUTUMINEN. Rikkaan pääseminen vaatii vastuullista ja määrätietoista tanssinopiskelua ja Rikassa oleminen sitoutumista ja läsnäoloa harjoituksissa Opiskelijat tarvitsevat kannustusta, lepoa ja monipuolista ravintoa jaksaakseen. Näissä asioissa perheen tuki on hyvin tärkeää. Myös aikataulujen suunnittelu tulee huomioida, jotta lomamatkat eivät ajoitu harjoitusten kanssa päällekkäin. Rikka tulee priorisoida koulun jälkeen seuraavana.

TIIVIS HARJOITTELU. Rikkalaisen tulee käydä vähintään 3 x 90 min viikossa tanssiopiston lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla. Tämän lisäksi heillä on esitysharjoituksia 1-3 x viikossa. Esitysharjoituksia on lauantaisin ja mahdollisesti myös viikolla.

KUSTANNUKSET. Osallistumisesta peritään vuosittain määriteltävä erillinen maksu. Kaudella 2023-2024 se on 350€, joka tulee lukujärjestystuntien lisäksi.

Valintakokeet

Opetusteatteri Rikkaan haetaan pääsykokeiden kautta, jonka arvioi vähintään kaksi tanssialan ammattilaista. Valintakokeissa painotetaan tanssi- ja ilmaisutaitoa, musikaalisuutta sekä valmiuksia toimia ryhmässä.

Toisen vuoden keväällä rikkalaiset hakevat uudestaan kolmannelle vuodelle, jolloin tarkennetaan oppilaiden motivaatio ja viimeisen vuoden tavoitteet.

Rikkaan haetaan yleensä 8. luokan keväällä. Pääsy Rikkaan edellyttää oppilaalta ikätasoon nähden riittävää taitotasoa, motivaatiota sekä valmiutta tavoitteelliseen ja sitoutuneeseen tanssiharrastukseen.

Rikkaan hakevilta toivomme:

  • TAHTOA – tahdot Rikkaan ja olet valmis pitkäjänteiseen ja sisukkaaseen treenaukseen
  • TAITOA – tanssitekniikan tavoitteita ja kehittymistä niissä
  • TUNNETTA – liikeilmaisu syvenee ja tanssi tuntuu