Eräpäivät, maksuehdot

Laskutus

Laskutuksesta

 • Oppilaslaskut lähetetään ilmoittautumisvaiheessa valitun toimitustavan mukaisesti.
 • Jos laskussasi on huomautettavaa, ota heti yhteys toimistoon! Huomautusaika on 7 vrk. Tämän jälkeen lasku on hyväksytty. Toimiston puhelin on p. 050-354 5662.
 • Voitte maksaa maksut joko 4 viikon erissä tai lukukausimaksun yhdessä tai kahdessa erässä. Kevään maksutavan muutos tehdään syksyllä viimeistään viikon 48 loppuun mennessä.
 • Maksutavan muutoksesta lukukauden aikana peritään 10€.

Maksuehdot

 • Lopettaminen ja tuntimuutokset tulee ilmoittaa välittömästi toimistoon. Oma opettaja ei ota vastaan tai välitä tietoja muutoksista.
 • Lukukausimaksu tulee maksaa, vaikka lopettaisikin kesken. Palautamme rahat vain lääkärintodistusta vastaan.
 • Mikäli ette ole varmoja oppilaan jaksamisesta koko lukukautta, valitkaa 4 viikon maksutapa. Näin vältämme turhan laskuttamisen.
 • Kaikki oppilasmaksut tulee olla suoritettuina ennen seuraavan lukukauden alkua.

Eräpäivät

 • 4 viikon välein: 30.9., 31.10, 30.11, 31.12.
 • 2 erässä: 30.9, 30.11.
 • 1 erässä: 31.10.

Vapaaoppilaspaikat

 • Myönnämme vuosittain taloudellisin perustein joitakin vapaaoppilaspaikkoja.
 • Vapaaoppilaspaikkaa haetaan lomakkeella, jonka liitteeksi toimitetaan riittävä dokumentit perheen taloudellisesta tilanteesta sekä vapaamuotoinen perustelu.
 • Hakemuspaperit ja ohjeet voi pyytää sähköpostitse rehtorilta merja.snellman (at) vantaantanssiopisto.fi.
 • Lukuvuoden 2019-2020 opintoja koskevat hakemukset liitteineen on palautettava rehtorille sähköpostitse tai kirjeitse niin, että ne ovat perillä viimeistään 3.9.2019.