Tanssilajit

Nykytanssi

Oman kehon liike

Nykytanssi on monipuolinen tanssilaji, jonka tunneilla opit kehonhallintaa, tanssi-ilmaisua ja -tekniikkaa. Nykytanssissa on monia erilaisia tyylejä opettajasta riippuen. Yhteistä tyyleille on kehon toimivien linjauksien harjoittaminen, tilan monipuolinen käyttö sekä mielen ja kehon yhteyden löytäminen. Oman kehon painon ja painovoiman hyödyntäminen on olennainen osa nykytanssia.

Tavoitteena on ohjata oppilasta monipuoliseksi liikkujaksi, joka hallitsee erilaisia liikelaatuja ja lajeja. Tanssitaitojen ohella tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja.

Tyylit

Tuntivalikoimaamme kuuluu nykytanssin lisäksi mm. nykyflow, akrobatia, dancemix ja kuvatanssi.

Nykytanssi

Nykytanssi on suosituimpia tanssilajejamme ja tunteja on paljon eri ikäisille ja tasoisille tanssijoille. Tunneilla harjoitellaan tanssitekniikkaa erilaisten tanssisarjojen avulla. Tekniikkaharjoituksissa tulevat tutuiksi rullaukset, swingit ja painonsiirrot. Luovat harjoitukset ja improvisaatio ovat tärkeä osa tuntityöskentelyä. Opetus on tasolta toiselle etenevää.

Nykyflow

Nykyflow:ssa keskitytään pitkiin tanssisarjoihin ja heittäydytään liikkeen virtaan. Tanssilliset sarjat ovat monipuolisia ja sisältävät eri liikelaatuja ja vahvaa ilmaisua. Välillä keskitytään pehmeään ja herkkään, toisinaan vahvaan ja aksentoituun, joskus taas terävään tai hyppivään liikkeeseen. Monipuolista liikettä, energiaa, hyvää mieltä ja tanssin iloa!

Tanssiakrobatia

Tanssiakrobatiatunnit ovat tanssijoille suunnattua perusakrobatiaa, jossa voi turvallisessa ympäristössä kokeilla uusia asioita, harjoitella temppuja ja löytää uskallusta liikkumiseen. Tunneilla tehdään karkeamotorisia harjoitteita, pelataan pelejä ja temppuillaan capoeiran ja breakdancen hengessä. Voimaa, liikkuvuutta ja asennetta!

Dancemix

Jos oma tanssilaji vielä mietityttää, kokeile DanceMixiä. Se on tanssitunti 1-2. luokkalaisille tai 7-9. luokkalaisille, jolla voi kokeilla joustavasti eri lajeja. Tunneilla harjoitellaan nyky-ja jazztanssin perusteita ikäkaudelle soveltuvassa muodossa.  1-2. luokkalaisille DanceMix antaa valmiudet siirtyä kolmannella luokalla nyky-tai jazztanssitunneille. 7-9. luokkalaisille tunti on mahdollisuus harrastaa tanssia matalalla kynnyksellä ilman aiempia tanssiopintoja. 

Kuvatanssi

Olemme opettaneet kuvatanssia yhteistyössä Vantaan kuvataidekoulun kanssa jo 20 vuoden ajan. Kuvatanssitunneilla 5-9 vuotiaat tutkivat samaa teemaa liikkeen ja kuvan tekemisen kautta. Tanssin opetuksessa syvennytään nykytanssin tekniikkaan ikäkaudelle sopivassa muodossa. Improvisaatio ja luova ilmaisu ovat tärkeässä osassa. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti mm. piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla ja valokuvaamalla. 

Improvisaatio ja koreografia​

Koreografiatunneilla keskitytään pohtimaan ja tekemään koreografiaa. Mistä syntyy koreografia? Mistä keksin liikemateriaalin? Mistä löydän idean? Mitä liikelaatu tai ele kertoo? Millainen musiikki tukee koreografiaa? Miten siirrän omaa liikettä toisille? Miten puvustus vaikuttaa esitykseen? Tarvitaanko rekvisiittaa? Aiempaa kokemusta koreografian tekemisestä ei tarvitse olla. Lähdetään yhdessä tutkimusmatkalle.

Mix'n'Match

Mix’n’Match on edistyneille oppilaille suunnattu nykytanssitunti, jossa n. 4 viikon välein vaihtuva vieraileva opettaja (Verna Nordlund, Fornier Ortiz, Virpi Juntti, Meeri Lempiäinen) jakaa osaamistaan. Vierailijat ovat tanssitaiteen kentällä toimivia ammattitanssijoita, koreografeja ja opettajia.  Voit ilmoittautua koko lukuvuodeksi tai mikäli paikkoja jää, myös vain yhden opettajan periodiksi. Lue lisää kurssista ja vierailevista opettajista.

55+ vuotiaiden tanssitunti

Tanssitunti on suunnattu 55+ aikuisille, jotka kaipaavat tanssin sykettä ja kehon kuuntelua ikätasoon sovellettuna. Voit tulla ilman aiempaa tanssikokemusta tai sitten löytämään tanssin monien vuosien jälkeen uudelleen. Tunti sisältää lämmittelyn ja tanssin perustekniikkaa, vaihdellen monipuolisesti hyppyjä, askelluksia, luovia harjoituksia, tanssisarjoja ja loppuliikkeitä. Kehoa ja myös sen mahdollisia ongelmia voidaan kuunnella yksilöllisesti. Musiikki ja tanssi tuovat intoa elämään ja kehon aktivointia oman ikäryhmän seurassa!

Tunnit

Ilmoittaudu tunneille järjestelmämme kautta. Katso myös lukujärjestys ja hinnastomme.

Nykytanssi

Nykyflow

DanceMix

Tanssiakrobatia

Mix'n'Match

Kuvatanssi