Tanssilajit

Nykytanssi

Oman kehon liike

Nykytanssi on monipuolinen tanssilaji, jonka tunneilla opit kehonhallintaa, tanssi-ilmaisua ja -tekniikkaa. Nykytanssissa on monia erilaisia tyylejä opettajasta riippuen. Yhteistä tyyleille on kehon toimivien linjauksien harjoittaminen, tilan monipuolinen käyttö sekä mielen ja kehon yhteyden löytäminen. Oman kehon painon ja painovoiman hyödyntäminen on olennainen osa nykytanssia.

Tavoitteena on ohjata oppilasta monipuoliseksi liikkujaksi, joka hallitsee erilaisia liikelaatuja ja lajeja. Tanssitaitojen ohella tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja.

HUOM! Tällä hetkellä hyväksymme ilmoittautumisia kevätlukukaudelle 2023.

Tyylit

Tuntivalikoimaamme kuuluu nykytanssin lisäksi mm. nykyflow, akrobatia, dancemix ja kuvatanssi.

Nykytanssi

Nykytanssi on suosituimpia tanssilajejamme ja tunteja on paljon eri ikäisille ja tasoisille tanssijoille. Tunneilla harjoitellaan tanssitekniikkaa erilaisten tanssisarjojen avulla. Tekniikkaharjoituksissa tulevat tutuiksi rullaukset, swingit ja painonsiirrot. Luovat harjoitukset ja improvisaatio ovat tärkeä osa tuntityöskentelyä. Opetus on tasolta toiselle etenevää.

Nykyflow

Nykyflow:ssa keskitytään pitkiin tanssisarjoihin ja heittäydytään liikkeen virtaan. Tanssilliset sarjat ovat monipuolisia ja sisältävät eri liikelaatuja ja vahvaa ilmaisua. Välillä keskitytään pehmeään ja herkkään, toisinaan vahvaan ja aksentoituun, joskus taas terävään tai hyppivään liikkeeseen. Monipuolista liikettä, energiaa, hyvää mieltä ja tanssin iloa!

Tanssiakrobatia

Tanssiakrobatiatunnit ovat tanssijoille suunnattua perusakrobatiaa, jossa voi turvallisessa ympäristössä kokeilla uusia asioita, harjoitella temppuja ja löytää uskallusta liikkumiseen. Tunneilla tehdään karkeamotorisia harjoitteita, pelataan pelejä ja temppuillaan capoeiran ja breakdancen hengessä. Voimaa, liikkuvuutta ja asennetta!

Dancemix

Jos oma tanssilaji vielä mietityttää, kokeile DanceMixiä. Se on tanssitunti 1-3. luokkalaisille tai 7-9. luokkalaisille, jolla voi kokeilla joustavasti eri lajeja. Tunneilla harjoitellaan nyky-ja jazztanssin perusteita ikäkaudelle soveltuvassa muodossa.  1-3. luokkalaisille DanceMix antaa valmiudet siirtyä kolmannella luokalla nyky-tai jazztanssitunneille. 7-9. luokkalaisille tunti on mahdollisuus harrastaa tanssia matalalla kynnyksellä ilman aiempia tanssiopintoja. 

Kuvatanssi

Olemme opettaneet kuvatanssia yhteistyössä Vantaan kuvataidekoulun kanssa jo 20 vuoden ajan. Kuvatanssitunneilla oppilaat tutkivat samaa teemaa liikkeen ja kuvan tekemisen kautta. Tanssin opetuksessa syvennytään nykytanssin tekniikkaan ikäkaudelle sopivassa muodossa. Improvisaatio ja luova ilmaisu ovat tärkeässä osassa. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti mm. piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla ja valokuvaamalla. 

Tanssiteatteri

Tanssiteatteritunnilla tehdään monipuolisesti erilaisia tanssiteatteri harjoitteita  mm. tutustutaan fyysisen hahmon rakentamiseen,  tehdään erityyppisiä tekstin ja liikkeen yhdistämisen harjoitteita, opetellaan puhetekniikkaa liikkeen yhteydessä, syvennetään esiintyjäntyötä progressioharjoituksilla ja tehdään pieniä esityksiä. Tunti sopii kaikille tanssiteatterista kiinnostuneille.

Parkourakro

Parkourakrotunneilla tutustutaan turvallisessa ympäristössä parkourin ja akrobatian lajinomaisiin liikkeisiin aina lattiatasosta ilmassa tehtäviin temppuihin. Harjoittelemme tekniikkaa, tasapainoa, voimaa, liikkuvuutta ja haastavuus taso etenee jokaisen oman tason mukaisesti. Tunnit voivat tapahtua sisällä tai ulkona, ja niillä tehdään temppuja, pelataan pelejä ja käytetään kehoa monipuolisesti. Vauhtia, voltteja ja hikeä pintaan!

Mix'n'Match

Mix’n’Match on edistyneille oppilaille suunnattu nykytanssitunti, jossa n. 4 viikon välein vaihtuva vieraileva opettaja (mm. Verna Nordlund, Fornier Ortiz, Virpi Juntti, Meeri Lempiäinen) jakaa osaamistaan. Vierailijat ovat tanssitaiteen kentällä toimivia ammattitanssijoita, koreografeja ja opettajia.  Voit ilmoittautua koko lukuvuodeksi tai mikäli paikkoja jää, myös vain yhden opettajan periodiksi. Lue lisää kurssista ja vierailevista opettajista.

Tunnit

Ilmoittaudu tunneille järjestelmämme kautta. Katso myös lukujärjestys ja hinnastomme.

Nykytanssi

Nykyflow

DanceMix

Tanssiakrobatia

Tanssiteatteri

Kuvatanssi