Tanssilajit

Nykytanssi

Oman kehon liike

Nykytanssi on monipuolinen tanssilaji, jonka tunneilla opit kehonhallintaa, tanssi-ilmaisua ja -tekniikkaa. Nykytanssissa on monia erilaisia tyylejä opettajasta riippuen. Yhteistä tyyleille on kehon toimivien linjauksien harjoittaminen, tilan monipuolinen käyttö sekä mielen ja kehon yhteyden löytäminen. Oman kehon painon ja painovoiman hyödyntäminen on olennainen osa nykytanssia.

Tavoitteena on ohjata oppilasta monipuoliseksi liikkujaksi, joka hallitsee erilaisia liikelaatuja ja lajeja. Tanssitaitojen ohella tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja.

Tyylit

Tuntivalikoimaamme kuuluu nykytanssin lisäksi mm. nykyflow, akrobatia, dancemix ja kuvatanssi.

Nykytanssi

Nykytanssi on suosituimpia tanssilajejamme ja tunteja on paljon eri ikäisille ja tasoisille tanssijoille. Tunneilla harjoitellaan tanssitekniikkaa erilaisten tanssisarjojen avulla. Tekniikkaharjoituksissa tulevat tutuiksi rullaukset, swingit ja painonsiirrot. Luovat harjoitukset ja improvisaatio ovat tärkeä osa tuntityöskentelyä. Opetus on tasolta toiselle etenevää.

Nykyflow

Nykyflow:ssa keskitytään pitkiin tanssisarjoihin ja heittäydytään liikkeen virtaan. Tanssilliset sarjat ovat monipuolisia ja sisältävät eri liikelaatuja ja vahvaa ilmaisua. Välillä keskitytään pehmeään ja herkkään, toisinaan vahvaan ja aksentoituun, joskus taas terävään tai hyppivään liikkeeseen. Monipuolista liikettä, energiaa, hyvää mieltä ja tanssin iloa!

Tanssiakrobatia

Tanssiakrobatiatunnit ovat tanssijoille suunnattua perusakrobatiaa, jossa voi turvallisessa ympäristössä kokeilla uusia asioita, harjoitella temppuja ja löytää uskallusta liikkumiseen. Tunneilla tehdään karkeamotorisia harjoitteita, pelataan pelejä ja temppuillaan capoeiran ja breakdancen hengessä. Voimaa, liikkuvuutta ja asennetta!

Dancemix

Jos oma tanssilaji vielä mietityttää, kokeile DanceMixiä. Se on tanssitunti 1-3. luokkalaisille tai 7-9. luokkalaisille, jolla voi kokeilla joustavasti eri lajeja. Tunneilla harjoitellaan nyky-ja jazztanssin perusteita ikäkaudelle soveltuvassa muodossa.  1-3. luokkalaisille DanceMix antaa valmiudet siirtyä kolmannella luokalla nyky-tai jazztanssitunneille. 7-9. luokkalaisille tunti on mahdollisuus harrastaa tanssia matalalla kynnyksellä ilman aiempia tanssiopintoja. 

Kuvatanssi

Olemme opettaneet kuvatanssia yhteistyössä Vantaan kuvataidekoulun kanssa jo 20 vuoden ajan. Kuvatanssitunneilla oppilaat tutkivat samaa teemaa liikkeen ja kuvan tekemisen kautta. Tanssin opetuksessa syvennytään nykytanssin tekniikkaan ikäkaudelle sopivassa muodossa. Improvisaatio ja luova ilmaisu ovat tärkeässä osassa. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti mm. piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla ja valokuvaamalla. 

Tanssiteatteri

Tanssiteatteritunnilla tehdään monipuolisesti erilaisia tanssiteatteri harjoitteita  mm. tutustutaan fyysisen hahmon rakentamiseen,  tehdään erityyppisiä tekstin ja liikkeen yhdistämisen harjoitteita, opetellaan puhetekniikkaa liikkeen yhteydessä, syvennetään esiintyjäntyötä progressioharjoituksilla ja tehdään pieniä esityksiä. Tunti sopii kaikille tanssiteatterista kiinnostuneille.

Nykytanssin repertuaari

Tunti keskittyy nykytanssin koreografioiden harjoitteluun. Repertuaaritunnilla harjoitellaan monipuolisesti lattiatekniikoita, erilaisia  piruetteja ja hyppyjä sekä partnerointia eli parin kanssa tehtäviä nostoja/sarjoja. Näitä elementtejä hyödynnetään koreografiassa.

Mix'n'Match

Mix’n’Match on edistyneille oppilaille suunnattu nykytanssitunti, jossa n. 4 viikon välein vaihtuva vieraileva opettaja (mm. Verna Nordlund, Fornier Ortiz, Virpi Juntti, Meeri Lempiäinen) jakaa osaamistaan. Vierailijat ovat tanssitaiteen kentällä toimivia ammattitanssijoita, koreografeja ja opettajia.  Voit ilmoittautua koko lukuvuodeksi tai mikäli paikkoja jää, myös vain yhden opettajan periodiksi. Lue lisää kurssista ja vierailevista opettajista.

Luova tanssi

Aikuisten luova tanssi tunti vahvistaa kehontuntemusta ja kehollista läsnäoloa. Tunnilla lähestytään tanssia ja liikkumista erilaisten tehtävien ja mielikuvien kautta. Tunnilla tutustutaan erilaisiin liikelaatuihin, tehdään tilaan ja aikaan liittyviä harjoituksia, käytetään hengitystä liikkeen tukena ja viritetään keho lempeästi hereille ja läsnäolevaksi. Tunti sopii kaikentasoisille tanssijoille, aikaisempaa tanssitaustaa ei tarvitse olla. 

Senioreiden tanssi

Senioreitten ikiomat tanssitunnit sisältävät tanssilllisia sommitelmia, luovia harjoitteita ja lisäksi tunneilla improvisoidaan. Tunneilla harjoitellaan nykytanssiin pohjautuvaa tanssitekniikkaa jokaisen omista lähtökohdista. Ryhmän toiveiden mukaisesti saatamme työstää esityksiä. Tunteihin sisältyy myös kehon toimintaa tukevia koordinaatio- , tasapaino- ja rentoutusharjoituksia. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Oma innostus riiittää. Tunti on tarkoitettu senioreille ja sellaiseksi itsensä tunteville. Olet lämpimästi tervetulut sellaisena kuin olet! Huom! Edullinen eläkeläishinta 60e/lukukausi ja aloitus 6.9.2023.

Tunnit

Ilmoittaudu tunneille järjestelmämme kautta. Katso myös lukujärjestys ja hinnastomme.

Nykytanssi

Nykytanssin
repertuaari

Nykyflow

Tanssiakrobatia

Kuvatanssi

Tanssiteatteri

Senioreiden tanssi

DanceMix