Eevamari Kitti

Tanssinopettaja

baletti

Eevamari on pitkän linjan tanssin ammattilainen ja valmistunut tanssijaksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 1987. Ennen tanssinopettajaksi ryhtymistään hän toimi tanssijana Tanssiteatteri Raatikossa 1987 – 1997. Vantaan Tanssiopiston lisäksi Eevamari on työskennellyt esim. Itä- Helsingin musiikkiopistossa, naisvoimistelijoiden tanssinopettajana, Mannerheimin lastensuojeluliiton kerhoissa ja tanssin ammattilaistuntien pitäjänä, mutta on jo monien vuosien ajan ollut täysipäiväisesti VTO:ssa. Eevamari on VTO:ssa alkuopetuksen kehitystyöopettaja ja opettaa tällä hetkellä klassista balettia.

Tanssissa Eevamarille lähtökohtana on se, miltä tanssiminen tuntuu itselle ja tanssijan omasta näkökulmasta katsoen. Opetuksessaan Eevamari pyrkii herättäämään jokaisessa yksilöllisen ja omaksi koetun suhteen tanssiin. Opettaja on tässä innostaja ja mahdollisuuksien tarjoaja, mutta tanssin pitää saada olla jokaisen omaa. Kukaan toinen ei voi tanssia sinun tanssiasi!

Tällä hetkellä Eevamari on osittain opintovapaalla ja täydentää osaamistaan Teatterikorkeakoulun tanssinopettajan maisteriopinnoilla.

Löydä oma suhteesi tanssiin - kukaan toinen ei voi tanssia sinun tanssiasi!

Eevamari Kitti

Tanssin ilo

Tanssi on parasta silloin kun se on samalla hauskaa ja kehittävää.

Yksilöllisyys

Huomiomme oppilaan omat tavoitteet, kehon ja eri ikäkausien kehityksen.

Oppilaslähtöisyys

Aktiivinen oppija on meillä keskiössä. Erilaisuus on rikkaus.

Luovuus

Tanssitaiteen ammattilaiset auttavat löytämään oman tavan tanssia.

Vuorovaikutus

Ryhmässä toimiminen, rakentavan palautteen saaminen ja antaminen.