Tanssitunti

Mix'n'Match

Kuvaus

Mix’n’Match on edistyneille oppilaille suunnattu nykytanssitunti, jossa n. 4 viikon välein vaihtuva vieraileva opettaja jakaa osaamistaan. Vierailijat ovat tanssitaiteen kentällä toimivia ammattitanssijoita, koreografeja ja opettajia. Tule mukaan hakemaan uusia vaikutteita ja kokeilemaan, mitä kaikkea tanssin kentällä tänä päivänä tehdään!

Ilmoittautuminen

Tunnille voi ilmoittautua koko lukuvuodeksi. Mikäli paikkoja jää, tunnin voi valita myös kurssimuotoisesti 4 viikoksi (=yhden opettajan periodi) ennen ko. periodin alkua (ilm. toimistoon sähköpostilla).

4 viikon kurssihinta on 86 euroa.

Aikataulu

Keväällä 2021 opettavat:

vkot 2-4 Janne Aspvik
vkot 5-7 ja 11 Meeri Lempiäinen
(vko 8 hiihtoloma)
vkot 9-10 ja 12 Katri Soini
vkot 13-16 Kati Korosuo
vkot 17-19 Verna Nordlund
vkot 20-22 Virpi Juntti

VIERAILEVAT

Opettajat

Verna Nordlund

Verna Nordlund on toiminut tanssitaiteilijana erilaisissa työryhmissä ja on ollut myös perustamassa f-ART House taiteilijakollaboraatiota, jonka teoksissa hän on esiintynyt ryhmän alkutaipaleelta asti. Hän opiskelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tanssijantaiteen maisteriohjelmassa ja on aiemmin valmistunut myös tanssitaiteen kandidaatiksi Teatterikorkeakoulusta sekä tanssijaksi Tampereen konservatoriolta. Vernan pitkä harrastustausta ennen ammattiopintoja on Vantaan tanssiopistosta.
 
Kiinnostus kehoon, liikkeeseen ja sen kokemukseen on ollut Vernalla aina vahva. Viime vuosina kiinnostus somatiikkaan ja kehon kuunteluun on kasvanut. Verna näkee tanssijantyöllisesti oman kehon tuntemisen, kuuntelemisen ja sen monipuolisen rekisterin etsimisen ehdottoman tärkeänä aikamme tanssijoilla. Siksi myös tanssinopettajana Verna haluaa tarjota oppilaille pitkien nykytanssisarjojen lomassa näiden teemojen parissa työskentelyä.

Virpi Juntti

Virpi Juntti on valmistunut Teatterikorkeakoulusta tanssijaksi vuonna 1996 ja opettajaksi 2003. Opiskeluaikana ja valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt n. 50 eri teoksessa toteuttaen 24:n eri koreografin maailmoja ja tyylilajeja: improvisaatiota, tanssiteatteria, argentiinalaista tangoa, suomalaista kansantanssia, konseptuaalisia – ja puhtaasti liikkeeseen perustavia teoksia ja kaikkea siltä väliltä.

VIrpin opetuksensa sisältö on syntynyt hänen työstään tanssijana. Sen kokemuksen myötä hän haluaa käyttää tunneillaan tarkkaan koreografioitua liikettä kuitenkin siten, että mahdollisuus improvisaatioon säilyy esim. ajoituksissa ja tilallisissa ratkaisuissa sekä erilaisten liikelaatujen etsimisessä. Hän pyrkii antamaan työkaluja ja erilaisia reittejä haastavampien liikeketjujen haltuunottamiseksi ja kannustamaan oppilaita annetun materiaalin tarkkaan tutkimiseen itsenäisen työskentelyn kautta. Liikkeiden opettelu ja toisto ei saisi jäädä kopioimisen tasolle. Virpi haluaa auttaa tanssijaa löytämään henkilökohtaisen suhteen annettuun liikemateriaaliin.

Virpi ei opeta mitään tiettyä nykytanssin tekniikkaa, vaan opetus on nivoutunut kasaan niistä laadullisista asioista, jotka hän kokenut tärkeiksi tanssijantyössäni. Häntä kiinnostaa liikkeiden sulava sitominen toisiinsa ja halu opettaa mahdollisimman ergonomista ja keholle miellyttävää tanssimista – mikä ei kuitenkaan tarkoita helppoa liikkumista. Tunnilla työstetään mm. selkärangan liikkuvuuden hyödyntämistä: selän yhteyttä kylkien kautta käsiin, lantion kautta lattiaan sekä niskan läpi päähän. Virpi korostaa liikkeiden tarkkaa artikulointia, rytmiä, painonsiirtoa sekä jäntevyyden ja rentouden yhteistyötä.

Meeri Lempiäinen

Meerin tunneilla harjoitetaan liikkeen praktisuutta suhteessa painovoimaan, kiertoihin ja momentumiin. Harjoitteita tehdään niin pysty- kuin lattiatasossa, ja Meerin lempiasioita liikkeessä onkin “matkustus” orgaanisten reittien läpi tasolta toiseen. Niin tehtävälähtöisten harjoitteiden kuin liikesarjojen kautta pyrkimys on kohti aktiivista liikkeellistä ajattelua sekä tanssijan sisäisen toimijuuden vahvistamista. Salliva suhtautuminen tanssijan kokemukseen ja ruumiillisen matkansa vaiheeseen on hänelle tärkeä lähtökohta.

Meeri on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 2016 ja toimii freelance tanssijana ja tanssinopettajana niin Helsingissä kuin eri puolilla Suomea vieraillen. Nykytanssin kentällä hän on työskennellyt mm. Kosei Sakamoton, Liisa Pentin ja Liisa Risun teoksissa, sekä useissa Petri Kekoni Companyn projekteissa. Tanssin lisäksi erityisesti jooga ja Japanista peräisin oleva shiatsukäsittely ovat lähellä hänen sydäntään.

Katri Soini

Katri Soini (s.1965) on freelance tanssija ja tanssinopettaja. Tanssitaiteen maisteriksi valmistuttuaan (Teak 1988) hän on työskennellyt yli 30 vuoden ajan useiden eri koreografien kanssa esiintyen laajasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Soini on opettanut nykytanssia alan oppilaitoksissa, festivaaleilla, tanssiryhmissä, yksityiskouluissa ja organisaatioissa. Hänelle on myönnetty 5-vuotinen taiteilija-apuraha neljästi, joista viimeisimpään (2019-2023) kuuluu myös taiteilijaprofessorin nimike.

Kuva: Sari Antikainen