Tiina Jalkanen

Tanssinopettaja, Koordinaattori

nykytanssi, luova tanssi, lastentanssi

Tiina on valmistunut tanssinopettajaksi Teatterikorkeakoulusta 1990. Hän on täydentänyt tanssin opintojaan Amsterdamissa, Montpellierissä ja New Yorkissa. Vantaan Tanssiopiston vs. taiteellisena johtajana hän toimi vuosina 1989-1990. Tiina on opettanut eri tanssiopistoissa ja toiminut eri opetustyöryhmissä.

Tiina väitteli tanssitaiteen tohtoriksi joulukuussa 2018 aiheenaan tanssi, taide ja opettaminen. Hän on työskennellyt Vantaan Tanssiopiston lisäksi tanssijana Tanssiteatteri Raatikossa, Dance Berlinissä sekä freelancetanssijana kotimaassa sekä ulkomailla. Tanssinopettajan kasvatustyön lisäksi Tiina on kiinnostunut taiteista, erityisesti tanssitaiteesta. Esityksissä Tiina onkin tuttu näky.

Vantaan Tanssiopistossa Tiina opettaa nykytanssia ja lastentanssia. Opetuksessa häntä kiinnostaa liike, ilmaisu ja ryhmä. Tiina rakentaa tanssitunnnit ikätason mukaan haasteellisiksi sekä leikillisiksi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on tällä hetkellä lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus. Tanssiharjoitteet tunnilla tukevat lapsen luovuutta ja tanssitaitoa. Lapsen oma keho tulee tutuksi ja harjoittelu tapahtuu yhdessä muiden lasten kanssa. Tunneilla on luvassa liikkuvuutta ja voimaa kehittäviä harjoitteita, helppoa akrobatiaa, improvisaatiota ja pieniä tansseja – naurua unohtamatta!

Kun Tiina ei tanssi, hän kutoo kesäpeittoja, tapaa ystäviään ja vie Soolo-koiraansa kävelylenkille.

Harjoittelu on leikkiä, jossa on sopivasti haastetta.

Tanssin ilo

Tanssi on parasta silloin kun se on samalla hauskaa ja kehittävää.

Yksilöllisyys

Huomiomme oppilaan omat tavoitteet, kehon ja eri ikäkausien kehityksen.

Oppilaslähtöisyys

Aktiivinen oppija on meillä keskiössä. Erilaisuus on rikkaus.

Luovuus

Tanssitaiteen ammattilaiset auttavat löytämään oman tavan tanssia.

Vuorovaikutus

Ryhmässä toimiminen, rakentavan palautteen saaminen ja antaminen.